นายศิริพงษ์  วุฑฒินันท์
นายด่านศุลกากรท่าลี่

 

เกาะติดข่าว

         

       


 


ราคาน้ำมันวันนี้

 

Link ที่น่าสนใจ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเรื่อง  การนำรถยนต์เข้าไปใช้ใน สปป.ลาว เป็นการชั่วคราว
ท่านต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้  ต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว  (ฝั่งไทย)
เพื่อขออนุญาตนำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักร

  1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  2. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศจากกรมการขนส่งทางบก
  3. สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์
  5. หากมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ จากเจ้าของรถยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  6. กรณีเป็นรถยนต์ บริษัท ห้างร้าน ต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย

การผ่านพิธีการศุลกากรดังกล่าวไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
ด่านศุลกากรท่าลี่

 

ร้านค้าใน สปป.ลาว

 

 

เจ้าของร้านงามหลาย

หน้าถัดไป>>>

 

 

 

 

ศุลกากรมาตรฐานโลก   เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

 

 

 

 

 

 


      

    

     

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

                       ติดขัดปัญหาการผ่านพิธีการศุลกากรล่าช้าผิดปกติ หรือพบเห็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรประพฤติมิชอบ โทร 042-889-187

         หรือส่งmailสายตรงนายด่านศุลกากรท่าลี่ได้ที่ Email Add: 104623@customs.go.th